Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras and Hazarajat...The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they are facing on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness and disinformation...... To further awareness against violence, disinformation and discrimination, we have launched a sister Blog for youths and youths are encouraged to share their stories and opinions; Young Pens

Saturday, November 27, 2010

کمیته صیانت از آراء ولایت غزنی تشکیل شد

 

شماری از نمایندگان معترض به تاخیر اعلام نتیجه غزنی
نمایندگان ولایت غزنی و شماری دیگر از نمایندگان هزاره ها که به مجلس دوم راه یافته اند، تاخیر اعلام نتایج نهایی این ولایت از سوی کمیسیون انتخابات را غیر قانونی خوانده و خواستار اعلام فوری آن شده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به استثنای ولایت غزنی نتایج نهایی تمامی ولایات دیگر را اعلام کرده است.
این کمیسیون در روز اعلام نتایج نهایی انتخابات علت اعلام نشدن نتایج نهایی ولایت غزنی را "مشکلات تکنیکی"(فنی) خواند و سخنگوی این کمیسیون تاکید کرد که نتایج نهایی این ولایت نیز به زودی اعلام خواهد شد.
ولایت غزنی در مجلس نمایندگان یازده کرسی دارد، فهرست نتایج ابتدایی این ولایت نشان می دهد که همه این یازده کرسی را نامزدانی از قوم هزاره به خود اختصاص داده اند و از پشتونهای غزنی کسی در مجلس نمایندگان راه نیافته است.
شماری از نمایندگان هزاره ها که به عنوان اعضای کمییته صیانت از آراء مردم غزنی در یک کنفرانس خبری شرکت کرده بودند، اعلام کردند که "آنها در یک گردهمایی بزرگ که از سوی احزاب سیاسی و حلقات مختلف هزارها تشکیل شده بود، به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند."
احمد بهزاد نماینده هرات، جعفر مهدوی و عالمی بلخی نمایندگان کابل، اسدالله سعادتی نماینده دایکندی، حاجی محمد عبده نماینده بلخ و همه نمایندگان غزنی عضو این کمیته هستند. اعضای این کمیته می گویند، استدلال کمیسیون انتخابات برای اعلام نتایج ولایت غزنی به دلیل "مشکلات فنی" پذیرفتنی نیست.
عبدالقیوم سجادی
"اگر خدای نخواسته دستبردی درنتایج صورت بگیرد ما آن را به مفهوم دفن روند دموکراتیک در افغانستان می دانیم"
عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی در مجلس پیشین که این بار نیز اسمش در فهرست ابتدایی نمایندگان غزنی دیده می شود در این کنفرانس خبری گفت: "اظهارات آقای رئیس جمهور که خواستار چاره اندیشی در باره ولایت غزنی مبنی بر مصلحت اندیشی برای تامین وحدت ملی شده بودند از همان آغاز برای ما نگران کننده بود، باور ما این است که بهترین راه تامین وحدت ملی، حاکمیت قانون و پاسداری از آن است."
آقای سجادی افزود: "اگر خدای نخواسته دستبردی درنتایج صورت بگیرد ما آن را به مفهوم دفن روند دموکراتیک در افغانستان می دانیم. هرنوع مهندسی که در آراء ولایت غزنی صورت بگیرد، به مفهوم، آغاز یک بحران ملی در افغانستان خواهد بود. اگر با استناد به مسایلی چون رعایت ترکیب قومی دستبرد صورت بگیرد چنین چیزی در همه سطوح و مناطق کشور سرایت خواهد کرد. جامعه تشیع و هزاره ها در اجتماع بزرگی تصمیم گرفتند که نسبت به این مساله و عواقب آن هشدار دهند."
احمد بهزاد از دیگر اعضای کمیته صیانت از آرای غزنی گفت، تاکید رئیس جمهوری مبنی بر رعایت ترکیب قومی، مبنای قانونی ندارد، زیرا به گفته او در قوانین افغانستان به صراحت یا به اشاره ذکر نشده است که باید ترکیب قومی نمایندگان پارلمان در حوزه های انتخاباتی حفظ و رعایت شود.
آقای بهزاد افزود: "براساس قانون اساسی افغانستان، هر نماینده مجلس بدون در نظر داشت اینکه از کدام حوزه انتخاب شده، مذهبش چیست و به کدام زبان سخن می گوید، وقتی در یک حوزه انتخاباتی برنده شد، نماینده تمام مردم افغانستان است، پس در این صورت چگونه هزاره های غزنی نمی توانند از پشتونهای این ولایت یا مردمان مناطق دیگر نمایندگی کنند؟ اگر معیار آقای کرزی را بپذیریم که هزاره های غزنی نمی توانند از پشتونهای غزنی نمایندگی کنند، پس خود جناب ایشان هم به عنوان یک پشتون نمی تواند از اقوام دیگر افغانستان نمایندگی کند".
احمد بهزاد
"اگر معیار آقای کرزی را بپذیریم که هزاره های غزنی نمی توانند از پشتونهای غزنی نمایندگی کنند، پس خود جناب ایشان هم به عنوان یک پشتون نمی تواند از اقوام دیگر افغانستان نمایندگی کند"
احمد بهزاد گفت او به نمایندگی از کسانی که اورا به عنوان عضو کمیته صیانت از آراء غزنی برگزیده اند هشدار می دهد که ابتال نتایج ولایت غزنی، نه تنها منجر به ابتال کل انتخابات "بلکه منجربه ابتال نظام در افغانستان خواهد شد و مردم مصمم هستند با استفاده از رویشهای قانونی به صورت گسترده دست به اعتراض بزنند.
در همین حال شماری دیگر از کسی که در انتخابات برنده نشده اند نیز به اعتراضهای چند روزه خود ادامه داده و خواستار رسیدگی به شکایات خود هستند.
دادستانی کل افغانستان نیز بعد از اعلام نتایج انتخابات با صدور اعلامیه ای اعلام نتایج را قبل از وقت خواند و خواستار رسیدگی به شکایات نامزدهای معترض شد.همچنین دادستانی افغانستان پنج تن را که دوتن از آنها صراف هستند و سه تن دیگر از آنها را دادستانی اعلام کرده که خود را به جای ناظران بین المللی انتخابات معرفی کرده بودند، به اتهام اینکه در معاملات پولی در رابطه به انتخابات دست داشته اند، بازداشت کرده است.
همه این حوادث نشان می دهد که درگیری برسر نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان که بعد از اعلام فهرست ابتدایی شروع شده بود، همچنان ادامه دارد و ظاهرا به نظر نمی رسد راه ساده ای برای حل نهایی آن وجود داشته باشد

News Source: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/11/101127_l09_ghazni_province_candidats_protest.shtml

No comments:

Post a Comment