Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Monday, May 9, 2011

پترائوس: فعلا برنامه انتقال مسئولیت مهم ترین برنامه است

به روز شده: 13:12 گرينويچ - دوشنبه 09 مه 2011 - 19 اردیبهشت 1390
ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای ائتلاف و ناتو در دیدارش با مقام های محلی بامیان تاکید کرده است که برنامه انتقال مسئولیت تامین امنیت از ناتو به نیروهای افغان درحال حاضر مهم ترین برنامه جامعه جهانی و دولت افغانستان و این برنامه باید با موفقیت کامل انجام شود.

این برنامه که قرار است تابستان امسال در هفت ولایت افغانستان به اجرا گذاشته شود، تا حدود یک ماه دیگر نخست از ولایت بامیان در مرکز افغانستان آغاز خواهد شد.


ولایت بامیان در سالهای پس از سقوط طالبان آرام بوده و شماری از نیروهای نیوزیلند در مرکز این ولایت مستقربوده اند. نیوزیلند در افغانستان حدود ٢٥٠٠ سرباز دارد که از این میان حدود ١٠٧ تن از آنها در مرکز ولایت بامیان هستند.

نیروهای نیوزیلندی در ده سال گذشته در بامیان، شاهد هیچ درگیری مسلحانه ای نبوده اند.

فرمانده ناتو و ائتلاف، در دیدارش با حبیبه سرابی والی ولایت بامیان و دیگر مقام های محلی این ولایت گفته است که موفقیت یا عدم موفقیت این برنامه در بامیان، بر کل این روند در دیگر نقاط افغانستان تاثیر خواهد کرد.

در این دیدار مقام های محلی بامیان و ژنرال پترائوس، توانایی نیروهای امنیتی، نیازمندی ها و شرایط و امکانات برنامه انتقال کامل مسئولیت تامین امنیت ولایت بامیان به نیروهای امنیتی افغان را بررسی کردند.

مقام های محلی بامیان می گویند، ژنرال پترائوس قول داده است که برای موفقیت برنامه انتقال مسئولیت به نیروهای افغان، برنامه هایی را برای توسعه و بازسازی این ولایت اجرا خواهند کرد.

بامیانی ها همواره از دولت افغانستان به دلیل بی توجهی به بازسازی و توسعه این ولایت انتقاد کرده اند.

مردم بامیان در اعتراض به اینکه جاده های آنها آسفالت نشده، سال گذشته بخش هایی از جاده را کاهگل کردند. چند ماه پیش در اعتراض مدنی دیگر به کمبود آب آشامیدنی و بی توجهی دولت، به الاغ هایی که به خانه ها آبرسانی می کردند، مدال خدمت دادند و در آخرین مورد، یک چراغ نفتی بزرگ ساختند و در اعتراض به نبود برق، آن را در چها راه اصلی شهر، نصب کردند.

حالا ژنرال پترائوس گفته است که برای موفقیت برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی، برنامه هایی جدی را برای بازسازی و ایجاد اشتغال در بامیان روی دست خواهند گرفت.

بامیانی ها هنوز به چنین وعده هایی به دیده شک می نگرند.

Source,

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/05/110509_l09_petraus_bamian.shtml

No comments:

Post a Comment