Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Friday, October 21, 2011

٧٦فیصد مکاتب دایکندی فاقد تعمیر است

by سید غلام on Oct 21, 2011 - 11:11
نیلی (پژواک، ٢٩میزان٩٠): از مجموع مکاتب ولایت دایکندی،٧٦فیصد آنها فاقد تعمیر بوده و بیش از صدهزار شاگرد در خارج از صنف درس می خوانند.
شاگردانی که مکاتب آنها تعمیر ندارند در فضاهای باز، زیر درختان، تکایا، مساجد و خانه های مخروبه مشغول تدریس هستند.
سردار علی جعفری مدیر استخدام ریاست معارف دایکندی به آژانس خبری پژواک گفت که در مجموع ٣٣٤مکتب در این ولایت فعالیت دارد.
به گفته وی، از مجموع این مکاتب، ٨٠ باب آن دارای تعمیر بوده و مابقی یا تعمیر ندارند یا اینکه کار ساخت آنها جریان دارد.
جعفری افزود که 118104 تن از شاگردان آنها در فضاهای باز، زیر درختان، تکایا، مساجد و خانه های مخروبه مشغول آموزش می باشند.
ناظر پناهی مدیر پلان ریاست معارف دایکندی نیز در گفتگو با پژواک ضمن تائید بی سرپناه بودن بیش از صدهزار شاگرد در مکاتب این ولایت، نبود آب آشامیدنی صحی را نیز از جمله مشکلات دیگر عنوان داشت.
وی گفت که این مشکلات روند درس را مختل کرده و به شاگردان اجازه نمی دهد تا در فضایی آرام درس را فرا گیرند.
منبع از ارگانها و نهادهای کمک کننده خواست تا در این راستا ریاست معارف دایکندی را حمایت کنند.
شاگردان و معلمین ولایت دایکندی نیز از نبود صنوف درسی شکایت داشته و می گویند که فضای مناسب درسی برای آنها مهیا نیست.
خالق نظر یکتن از معلمین مکتب محمدیه ولسوالی شهرستان به پژواک گفت :«عدم موجودیت تعمیر مکتب یک مشکل جدی بره ماست.»
به گفته وی، شاگردان این مکتب در حال حاضر در سایه درخت و یا تکیه خانه مسجد ولسوالی مصروف درس هستند که این امر درسهای آنها را مختل کرده است.
یاسین یکتن از شاگردان این مکتب نیز با شکایت از وضع موجود به پژواک گفت :«هیچ درسه نمی فامم، صدای موترها و گرد و خاک نمی مانه که درس ره خوب یاد بگیرم.»
وی از مسوولین خواست تا در این راستا اقدامات جدی انجام دهند.
مرضیه یکتن از شاگردان لیسه مرکزی ولسوالی کیتی به پژواک گفت :«حالی ده مسجد درس می خوانیم چون مکتب ما تعمیر نداره.»
به گفته وی، زمانی که مراسم فاتحه در مسجد باشد، درسهای آنها نیز تعطیل بوده و نمی توانند بدرستی درسها را مرور نمایند.
گفتنی است که 155400 شاگرد که ٤٠فیصد آنها را دختران تشکیل می دهند، تحت نظر ٢٩٠٩ معلم مرد و زن مصروف تعلیم می باشند

Pajhwok

No comments:

Post a Comment