Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Thursday, July 5, 2012

سرک ها در بامیان با کیفیت بد ساخته شده اند

دويچه وله دری / گزارش های بازسازی


گزارش های بازسازی
سرک ها در بامیان با کیفیت بد ساخته شده اند


در بامیان هنوز از تطبیق پروژه های بزرگ خبری نیست. آنچه را نمایندگان محلی حکومت در این ولایت "بزرگترین دست آورد انکشافی" طی ده سال گذشته می نامند، قیرریزی بعضی از شاهراه های این ولایت است که کیفیت خوبی ندارند.


از چند سال به این سو کار روی شاهراه کابل - بامیان از دو مسیر دره غوربند و حاجی گگ جریان دارد. اما بخشی از سرک در این مسیر که ازمنطقه شش پل الی دوآب بروله حدود ده کیلومتر فاصله دارد، پس از یک سال تخریب شده است. این فاصله توسط شرکت راه سازی "کابل گروپ" ساخته و سال گذشته به بهره برداری سپرده شد.

نبود سرک مناسب مردم محل را در زندگی روزانه با مشکلات زیاد مواجه می کند. رضا یک موتروان در مسیر کابل بامیان می گوید، ساختن این پروژه درست نبوده و با گذشت یک زمستان تخریب شده است. او از حکومت خواهان ترمیم این سرک به شیوه درست و اساسی است. کاکا شیر، موتروان دیگر در همین مسیر نیز ازهمین ناحیه شکایت دارد.

محمد سجاد محسنی، یک تن از بزرگان بامیان مسوولین حکومت را به بی توجهی در امر نظارت از پروژه ها متهم کرده می گوید:"از پخته شدن این سرک خامه بودن آن بهتر بود، ما رفتیم سرک رادیدیم؛ نه شورای ولایتی، نه والی نظارت نکرده اند."نبود سرک مناسب مردم محل را در زندگی روزانه با مشکلات زیاد مواجه می کند

این همان مسیری است که مسوولین همواره از آن به عنوان "دهلیز شرق و غرب" یاد می کنند. در صورت بسته شدن تونل سالنگ، برای رفتن به شمال افغانستان نیز از این مسیر استفاده می شود.

درهمین حال، حبیبه سرابی، والی بامیان بی کیفیتی این پروژه را تایید می کند: "این سرک هنوزهم تسلیم گرفته نشده است[رسماً به مقامات حکومتی واگذار نشده است]". به گفته او این سرک از طرف تیم "پی آرتی نیوزلند" مقیم بامیان ساخته شده است و آنها با مسوولین آن در زمینه صحبت کرده اند؛ قرار است آنان روی شرکت فشار آورند تا روی سرک دوباره کار شود. او راه اندازی و طرح پروژه ها را از مرکز(کابل) بدون هماهنگی با مسوولین محلی در راستای ساخت و ساز، یک چالش تلقی می کند.

احمد شاه وحید، معین تخنیکی وزارت فواید عامه دولت افغانستان می گوید:" برای تسلیم گیری پروژه ها ما شرایط و دستورالعمل های خاص خود را داریم. سرک هایی که ساخته می شوند، یک سال گرنتی دارد؛ پس ازیک سال اگرعوارض گیری نشود و یا مشکل تخنیکی درپروژه وجود داشته باشد - تا دوباره ترمیم نگردد، ما تسلیم نمی شویم."

علاوه برتخریب سرک یاد شده، قسمت هایی ازسرک داخل شهر بامیان نیزتخریب شده است که سه تا چهار سال از قیر ریزی آن نمی گذرد.

کریم جاوید، بامیان

ویراستار:مبلغ

No comments:

Post a Comment