Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Tuesday, July 24, 2012

بازداشت حسین یاسا، صاحب امتیاز افغانستان گروپ از سوی امنیت ملی


رحیمه خاوری – کابل
سه شنبه ٠٣ اسد ١٣٩١ ساعت ١٣:١٩یک منبع در جبهه ملی افغانستان که خواست نامش ذکر نشود ، به خبرگزاری بخدی گفت که داکتر حسین علی یاسا، از موسسان این جبهه و مسوول افغانستان گروپ، همراه با راننده اش، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده است.

به گفته منبع، ریاستی آقای یاسا را بازداشت کرده است در زمینه مسایل استخبارات خارجی (اداره ضد جاسوسی) کار می کند.

داکتر حسین علی یاسا، از موسسان این جبهه و مسوول افغانستان گروپ، همراه با راننده اش، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده است.
مقام ها در امنیت ملی تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
از سویی، حزب وحدت مردم افغانستان، با نشر اعلامیه ای گفته است که داکتر حسین علی یاسا، صاحب امتیاز افغانستان گروپ و از اعضای ارشد این حزب، از روز گذشته به این سو، اختطاف شده است
در اعلامیه این حزب آمده است که آقای یاسا، روز گذشته، حوالی ساعت 12:00روز گذشته، هنگامی که از هوتل اینترکانتینانتال، خارج شده است تاکنون مفقودالاثر بوده و از درایورش نیز خبری در دست نیست.


استاد محقق رهبر حزب وحدت مردم، در اعلامیه اظهار نگرانی کرده است که " آقای یاسا دچار بیماری شکر بوده و 
باید روزانه به طور مرتب دوای انسولین مصرف می کرد."

حز ب وحدت گفته است که "آقای یاسا، یا از سوی مقام های حکومتی بازداشت شده و یا اینکه دشمنان افغانستان در این امر دخیل هستند."

درهمین حال، اتحادیه خبرنگاران افغانستان نیز، نسبت به سرنوشت آقای یاسا اظهار نگرانی کرده و از ارگان های امنیتی خواسته است که به شکل جدی، در این مورد، اقدام کنند.

فیض اله وارسته شب ستیز، از مسوولان این اتحادیه، به خبرگزاری بخدی گفت که داکتر یاسا، از مسوولان یکی از معتبرترین روزنامه های کشور ( روزنامه افغانستان و اوت لوک)  است و ربوده شدن او، قابل نگرانی است.
به گفته او، روزنامه نگاران در افغانستان با مشکلات جدی از سوی دشمنان مردم افغانستان روبرو هستند و حکومت باید برای حفظ جان این قشر از نخبگان جامعه، تلاش کند.

وارسته، می گوید در صورتی که آقای یاسا از سوی حکومت بازداشت شده باشد، نحوه بازداشت او نیز مخالف با قوانین ملی و بین المللی است و باید هرچه زود تر رها شود.

No comments:

Post a Comment