Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Saturday, September 1, 2012

طالبان برخی از راه های ولایت غزنی را مین‌گذاری کرده اندبه روز شده:  12:41 گرينويچ - شنبه 01 سپتامبر 2012 - 11 شهریور 1391

گروه طالبان اخیرا با مین گذاری کردن راه‌ها، مسیر ولایت غزنی به ولسوالی های جاغوری، مالستان و اجرستان را بسته اند.
بسته شدن این راه‌ها زندگی ساکنان دست کم سه ولسوالی به مرکز ولایت غزنی را دشوار کرده است.
علی اکبر قاسمی نماینده ولایت غزنی در مجلس نمایندگان به بی بی سی فارسی گفت، علت مین گذاری این راه‌ها این است که دولت اخیرا عملیاتی را در ولسوالی اجرستان به راه انداخته تا طالبان را از این ولسوالی بیرون براند.
طالبان نیز مسیر منتهی به ولسوالی اجرستان را که از ولسوالی های جاغوری و مالستان می گذرد، مین گذاری کرده است.
اما بسته شدن این راه‌ها سبب شده تا ساکنان این مناطق نتوانند به سادگی خود را به مرکز ولایت برسانند.
این ولسوالی ها از امکانات لازم بهداشتی و دیگر امکاناتی که مردم به آن نیاز دارند، برخوردار نیست.
ساکنان این مناطق مجبور اند بیماران خود را برای مداوا به مرکز ولایت غزنی منتقل کنند.
آنها همچنین نیازمندی‌های روز مره از جمله مواد غذایی را از مرکز غزنی تهیه می کنند و اگر این مسیر به زودی باز نشود، مردم این ولسوالی ها با دشواریهای جدی تری مواجه خواهند شد.

No comments:

Post a Comment