Azaranica is a non-biased news aggregator on Hazaras. The main aim is to promote understanding and respect for cultural identities by highlighting the realities they face on daily basis...Hazaras have been the victim of active persecution and discrimination and one of the reasons among many has been the lack of information, awareness, and disinformation.

Sunday, January 15, 2012

توصیه هایی به آقای محمد محقق

شبکه سراسری مردم هزاره: آقای محمد محقق نماینده مردم هزاره در پارلمان و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، روز اربعین در جمع صد ها تن از مردم هزاره، نکات مهمی را درباره آینده سیاسی افغانستان ایراد کردند. امروز نیز آقای محقق گفتگویی اختصاصی با تلویزیون طلوع داشتند.

گرچه نقطه اساسی گپ ما با آقای محمد محقق درباره سخن ایشان در جمع مردم هزاره می باشد اما باید یاداوری کرد که خبرنگار تلویزیون طلوع بصورت مغرضانه و گاه ناشیانه با آقای محقق مصاحبه داشت. تلویزیون طلوع که هسته اصلی اجرایی آن توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران هزاره پایه گذاری شده و در رشد فنی و کیفی این تلویزیون خبرنگاران هزاره نقش اساسی داشتند، نگاهی سیاسی و گاه کاملا مغرضانه درباره مردم هزاره دارد. حتی در این تلویزیون به خبرنگاران هزاره مجال رشد و پیشرفت داده نمی شود و بسیاری از این خبرنگاران مجبور شدند پس از مدتی همکاری، از این تلویزیون جدا شوند. دست اندرکاران این تلویزیون مسیری را دنبال می کنند که به منافع اقتصادی آنان ضربه وارد نکند و باعث نشود تا فشار سیاسی از سوی حکومت بر آنها وارد شود. از طرف دیگر این رسانه با زیرکی به تریبون گروه قومی خاص تبدیل شده و نوع پوشش خبری، گزارش ها و مصاحبه های آن به نفع همین گروه خاص می باشد. برای مثال جوانک های خبرنگار این تلویزیون به زعم خود، آقای محقق را با سوالات بی ربط زیر فشار قرار می دهند ولی هیچگاهی به عاملان اصلی فاجعه افشار و کسانی که طالبان را فرشته های صلح می خواندند اشاره ای نمی کنند. در عوض مستقیم و غیر مستقیم برای آنان تبلیغات می کنند.

و اما گپ ما با آقای محمد محقق:

اول: مردم هزاره نیاز به یک استراتژی بلند مدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند و همه نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن منطقه، جای و مذهب باید در مسیر این استراتژی حرکت کنند. در این استراتژی باید بوجود آمدن امنیت برای مردم، آبادی مناطق هزاره نشین، رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، شکستن محاصره اقتصادی، سیاسی، نظامی، پیش بینی هر گونه اتفاق مانند تجزیه افغانستان و….در نظر گرفته شود. این استراتژی باید بصورت بین المللی بوده و کاملا فراتر از حکومت افغانستان و جغرافیای این کشور طرح شود. مردم هزاره در بیرون از افغانستان این قدرت و توان را دارند که در یک استراتژی بین المللی و هماهنگ قرار گرفته و افکار عمومی را در هر نقطه ای از جهان متوجه خود کنند. باقی ماندن در چارچوبه حکومت طالبی کرزی به ضرر مردم هزاره است. آن ها توانایی حرکت های منسجم بین المللی را دارند. اگر حرکت های ما صرفا واکنش هایی به حرکت های دشمنان مردم هزاره مانند حکومت افغانستان، طالبان و یا سایر گروه های سیاسی نظامی موجود باشد، ما همچنان بازنده ی صحنه خواهیم بود. باید برنامه ها را طوری تنظیم کنیم که آنها ناچار به واکنش در برابر حرکت های ما شوند و ما در یک گام جلوتر، حرکت های تازه ای داشته باشیم.

بنابراین شبکه سراسری مردم هزاره از آقای محقق به عنوان یکی از چهره های شناخته شده و برجسته مردم هزاره می خواهد چارچوب فعالیت خود را بر اساس یک استراتژی فراگیر، طبق منافع عمومی مردم هزاره، در عرصه بین المللی پیش ببرد.

دوم: تلاش های خود را برای انسجام تمام گروه های فکری، مذهبی و منطقه ای مردم هزاره آغاز کنید. همانطور که شما می دانید همه مردم هزاره شیعه مذهب نیستند. بخش بزرگی از جامعه هزاره سنی مذهب هستند و یا پیرو مذاهب دیگر می باشند. جامعه هزاره به خردورزی و تعقل جمعی برای تکثر رسیده و در مسیر دموکراسی در خطه ی افغانستان پیشتاز می باشند. هزاره های غیر شیعه می توانند قدرت و بازوی قوی و قدرتمند جامعه هزاره باشند که از دورترین نقطه مانند بدخشان تا تخار، قندوز، بغلان، پنجشیر، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، بادغیس ، غور و خارج از افغانستان پراکندگی جمعیتی دارند. حضور این بخش بزرگ جامعه هزاره در کنار بخش دیگر، توان و قدرت مردم هزاره را چند برابر می کند و سد آهنینی علیه دشمنان مردم هزاره خواهد ساخت.

سوم: اتحاد با سایر تورکان افغانستان باید عمیق تر شود و این اتحاد باید در عرصه بین المللی با سایر تورکان جهان وسعت پیدا کند. مردم هزاره در افغانستان می توانند قدرت اصلی تورکان محسوب شوند و بدون اتحاد مردم هزاره با سایر تورکان، همه گروه های مردمی تورکان، همچنان وضعیت ناگواری را که تجربه می کنیم ادامه خواهند داد. دست های زیادی سعی در ایجاد تفرقه میان تورکان دارند که باید مراقب آنان بود و توطئه های آنان را با درایت جامعه تورک خنثی کرد.

چهارم: آقای محقق نیاز به سیاست و پالسی شفاف و روشن دارد. قرار گرفتن در کنار دشمنان درجه یک مردم هزاره همچون سیاف و کرزی به هیچ جایی راه نمی برد. این اقدامات تنها باعث کم شدن جایگاه سیاسی ایشان و ضربه زدن به وجهه عمومی و منافع مردم هزاره می شود. بوجود آمدن جبهه جدید همراه با جنرال رشید دوستم و مسعود اگر بر طبق منافع مردم هزاره باشد و بتوان از سرکشی ها و دسیسه های سیاسی و غیر سیاسی دشمنان مردم هزاره جلوگیری کرد مفید می باشد. گسترش همکاری ها با تورکان افغانستان که هزاره ها نیز جزیی از آنان می باشند، همچنان که گفته شد اهمیت خاص دارد و در استراتژی بلند مدتی که ذکر کردیم باید در نظر گرفته شود. سایر تورکان افغانستان بويژه مردم اوزبیک مانند مردم هزاره قربانیان اصلی ظلم و استبداد جامعه افغانی بوده اند و در چند دهه گذشته ثابت کرده اند که متحدان دایمی و صادقی برای مردم هزاره می باشند.

با این وجود در جبهه و ائتلاف جدید شما آقای مسعود و طرفداران ایشان با خلوص نیت حضور ندارند و تا هنوز برای ایشان همان قائده ی متحجرانه برادر بزرگ مطرح است. نوع بازتاب خبری کنفرانس برلین در رسانه های وابسته به ایشان بخوبی نشان می دهد که آنان تلاش دارند تا از وزنه ی سیاسی مردم هزاره بکاهند و بهره برداری موقت سیاسی خود را داشته باشند. شما باید به آقایان مسعود و سایر رهبران تاجیک بقبولانید که بازی سیاسی با مردم هزاره و اوزبیک ممکن است بصورت موقت منافعی را برای خود آنان داشته باشد اما در دراز مدت به نفع مردم محترم تاجیک نمی باشد. آن ها زمانی می توانند متحدان صادقی برای مردم هزاره باشند که آنچنانکه هست، مردم هزاره و اوزبیک را به عنوان وزنه های سیاسی و اجتماعی مهم و متحد در جامعه بشناسند و دسیسه های سیاسی را کنار بگذارند و تلاش نکنند که بین تورکان هزاره و اوزبیک جدایی انداخته و خود با تیم حاکم قبیلوی افغانستان معامله کنند. از آنها بخواهید در حرکت هایی مانند مبارزه با حملات کوچی ها با شما همراه باشند و برای توقف کامل کوچی گری در افغانستان وارد عمل شوند. گرچه آنان حملات کوچی ها را تنها حمله به هزاره ها می پندارند و خود را در حاشیه امن احساس می کنند اما این حملات در دراز مدت به ضرر مردم تاجیک نیز هست. هم ائتلافی خود همچون آقای مسعود را با مواضع و عملکرد آنان در مواردی مانند حملات کوچی ها بسنجید و تا هنگامی که کاملا قانع نشده اید که آنان با ائتلاف با مردم هزاره و اوزبیک به عنوان یک استراتژی برای منفعت جمعی می نگرند، به رفتار آنان با دیده ی شک بنگرید و حرکتی برای حرکت ضد ائتلافی آنان داشته باشید.

پنجم: آقای محقق نباید تنها در حلقه ی فکری تعدادی از قلم بدستان و اهالی سیاست مردم هزاره محدود بماند. در زمانی که تمام نیروهای فکری و سیاسی دشمنان مردم هزاره با یکدیگر متحدانه عمل می کنند و برای آنان طالب، افغان ملتی، راوایی، حکمتیاری و…مطرح نیست، نیروهای فکری مردم هزاره نیز باید متحدانه عمل کنند تا تمام توطئه ها علیه مردم ما خنثی شده و در مسیر امن و مطمئن قرار بگیریم. معمولا دلسوزترین نیروهای فکری مردم هزاره در خارج از حلقه چهره های شناخته شده سیاسی هزاره قرار دارند. کوشش کنید از توانایی های فکری و خلاق آنان در ساختن استراتژی بلند مدت و پیش بردن آن یاری بخواهید و کوشش نکنید تا همیشه نام و نشان گروه و حزب شما در آنجا باشد. اگر مهم اصلی که منفعت جمعی مردم هزاره می باشد در نظر باشد، حرکت باید جمعی باشد و در حرکت جمعی هیچکس نباید حرکت ها را به نفع شخصی و یا گروهی خود مصادره کند. چرا که در ابتدا این اقدامات باعث خارج شدن از استراتژی اصلی برای حفظ مردم ما می شود و پراکندگی نیروها و اقشار موثر هزاره را بوجود آورده و حملات دشمنان مردم هزاره را آسان تر می کند. شما بخوبی می دانید که حملات بر مردم هزاره در افغانستان همیشه خونین بوده است.

ششم: مردم هزاره نیاز به سی ان ان هزاره ها دارند. شبکه تلویزیونی قدرتمندی که نام شما و گروه شما یا گروه دیگری بر آن نباشد و بصورت شبکه ای بین المللی همچون سی ان ای و الجزیره فعالیت گسترده بین المللی با توجه ويژه ای به وضعیت مردم هزاره در نقاط مختلف جهان از جمله افغانستان، پاکستان داشته باشد. لازم به تذکر نیست که نیروی کار و استعداد انجام چنین پروژه ای در بین مردم هزاره وجود دارد اما این نیرو و استعداد توانایی جمع آوری کمک های مالی لازم را ندارد. به شما توصیه می کنیم در این مورد اقدام کنید تا با راه اندازی شبکه ای قدرتمند و بین المللی افکار عمومی جهان را تحت تاثیر قرار داده و در سیاست های داخلی و بین المللی تاثیر گذار بر مردم هزاره، دخالت موثر داشته باشیم.

هفتم: وضیعت امنیت شخصی خود را تا چند برابر بالاتر ببرید. این به این منظور نیست که رابطه شما با مردم قطع شود یا فیلتر های بیشتری در ارتباط با مردم قرار دهید. گروه های استخباراتی و تروریستی داخلی، منطقه ای و بین المللی تلاش برای حذف فیزیکی شما دارند. حضور و ادامه کار شما به عنوان یکی از عناصر تاثیر گذار در جامعه هزاره، طبق استراتژی و پالیسی مشخص و تعیین شده برای منفعت جمعی مردم هزاره لازم و ضروری می باشد.

شبکه سراسری مردم هزاره

No comments:

Post a Comment